Gå till innehållet

Skol- och förskoleskjuts

Avgiftsfri skoltransport i Kimitoön beviljas elever i förskolan och elever i klass 1–2 då skolvägen är över 3 kilometer och för elever i klass 3–9 då skolvägen är över 5 kilometer.

Ansökan om avgiftsfri skoltransport

Ansökan om avgiftsfri skoltransport bör lämnas in varje år: Ansökan om avgiftsfri skoltransport(gå till extern sida). En ny ansökan ska också lämnas in, om elevens adress eller skola ändrar under läsåret.

OBS!

Ansökan gäller inte studeranden i Kimitoöns gymnasium. Gymnasie-elever kan använda kommunens köptrafik som används till skoltransporter inom grundläggande utbildning, OM det finns utrymme i taxin/bussen. Då ska resan betalas med biljetter som kan köpas i kommunens alla bibliotek. Skolresestöd för andra stadiet söks från FPA, mera info: Skolresestöd | Privatpersoner | FPA (kela.fi)(gå till extern sida)

Skolskjutsprinciper

Skolskjutsprogram för förskolor och skolor

Hitis-Rosalas skolskjutsar sköts av Per-Erik Fihlman, tfn: 0400 697916.

Skolskjutsbiljetter

För en elev som går i en annan skola än sin närskola ordnar kommunen inte skolskjuts. En elev som inte är berättigad till skolskjuts, kan mot ersättning åka med i taxin eller bussen om det finns ledig plats. Biljetter till skjutsar som kommunen ordnar finns att köpa i kommunens bibliotek(gå till extern sida). I linjetrafikbussar betalar man med pengar eller smartkort (www.matkahuolto.fi).

Mer information i kommunens skolskjutsprinciper(gå till extern sida).

Skolskjutsar öppna för allmänheten

Skolskjuts som är öppen för allmänheten, körs under skoldagar.

Linjen Dalsbruk-Kasnäs

Jani Launkorpi, tel. 0400 925 352.

Morgontur Dalsbruk-Kasnäs-Dalsbruk

 • 7.15 Dalsbruk, Stallsplan (bör förhandsbokas, 0400 925 352)
 • 7.35 Svartnäs, Högsåra färjfäste
 • 7.45 Kasnäs färjfäste
 • 8.10 Dalsbruk Stallsplan

Eftermiddagstur Dalsbruk-Kasnäs-Dalsbruk

 • 14.25 Dalsbruk, Stallsplan
 • 14.55 Svartnäs, Högsåra färjfäste
 • 14.59 Kasnäs färjfäste
 • 15.24 Dalsbruk, Stallsplan

Pris: 4€ per resa (kontant)

Linjen Västanfjärd-Kimito

J&M Launokorpi, tel. (02) 421 269.

Morgontur Västanfjärd-Kimito

 •  7.25 Nivelax
 •  7.30 Lammala 
 •  7.50  Vestlax
 •  8.10 Arkadia – Amosparken

Eftermiddagstur Kimito-Västanfjärd

 •  14.30 Amosparken 
 •  14.35 Arkadia
 •  14.50 Vestlax
 •  15.00 Lammala

Pris: 4€ per resa (kontant)