Gå till innehållet

Delta och påverka

Det finns många sätt att delta i och påverka den kommunala verksamheten i Kimitoöns kommun.

Respons till kommunen

Via vår felanmälningstjänst kan du rapportera om brister eller fel som gäller kommunens gatubelysning, vägar och gångbanor, idrotts- och friluftsanläggningar, offentliga byggnader och skolor, park- och grönområden samt snöröjning och sandning. Du kan också rapportera om bland annat skadegörelse och översvämningsproblem.

Gör felanmälan(gå till extern sida)

Om du vill ge respons eller framföra ett önskemål till kommunen, gör det med hjälp av vår allmänna responsblankett.

Respons / Kontakt (e-blankett)(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Medborgarbudget

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering, har som syfte att öka invånarnas möjligheter att påverka vad kommunens medel ska användas till. Kimitoöns kommun ser det här som ett konkret sätt att inkludera invånarna i beslutsfattandet.

Medborgarbudget i Kimitoöns kommun(gå till extern sida)

Invånarinitiativ

Invånarinitiativ är en av de metoder som kommuninvånarna kan använda för att göra sin röst hörd i kommunala frågor. Det är ett sätt att lyfta upp ett aktuellt ärende eller problem och väcka beslutsfattarnas uppmärksamhet. Invånare under 18 år kan också lämna in invånarinitiativ.

Kommunallagen tryggar invånarnas rätt att lämna in initiativ till kommunen i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Målet med ett initiativ är att få till stånd en positiv förändring eller utveckling, som är till gagn för alla kommuninvånare.

Ett invånarintiativ är ett fritt formulerat, skriftligt initiativ från en enskild invånare eller en invånargrupp för att direkt påverka sin egen kommuns verksamhet eller beslutsfattande. Initativet behandlas i kommunen av den myndighet som ärendet tillhör. Initiativets upphovsperson meddelas om vilka åtgärder som initiativet har lett till.

Skriv tydligt vad ärendet gäller. Också namn och kontaktuppgifter är obligatoriska. Anonyma initiativ behandlas inte.

Organ för deltagande och påverkan

Invånarträffar

Vid behov arrangeras öppna invånarträffar i vilka kommuninvånarna kan komma samman och diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän. Information om invånarträffar publiceras på kommunens webbplats.