Tidsbeställning till läkar- och skötarmottagningarna

Vardagar kl. 8-16, tel. 02 4260 400

Läkarjour

Vardagar kl. 16-8, veckoslut och söckenhelger
Jouren i Salo: 02 772 3611
Samjouren i Åbo: 02 313 8800

Sjukskötarmottagning
Laboratorium