Gå till innehållet

Gymnasiet

Kimitoöns gymnasium ger en mångsidig utbildning som öppnar dörrarna för framtiden!

Vi är ett litet gymnasium med drygt 60 egna studerande, samt 18 kompetenta och engagerade lärare. Det här möjliggör mindre undervisningsgrupper, personlig kontakt mellan studerande och lärare, samt en aktiv handledning.

Utöver de obligatoriska och specialinriktade studierna erbjuds även utrymme för temastudier, praktisk arbetslivsorientering, teater- och filmbesök, föreläsningar med inbjudna gäster, internationella språkresor, skolidrott, och traditioner.

Marina linjen

För dig som bor och verkar vid havet, eller som kanske har sådana framtidsutsikter, erbjuder Kimitoöns gymnasium sedan år 2021 ett studiepaket med marin inriktning.

De marininriktade studierna erbjuder både teoretisk och praktisk kunskap under studiernas gång. Linjen ger studerandena möjligheten att fördjupa sig i det personliga intresseområdet, samtidigt som man erhåller en aktuell helhetsöversikt av hur Östersjöns rådande förhållanden flätas samman med skärgårdens näringsliv. 

Inom ramen för studieprogrammet får linjens studerande därmed genomgripande kunskap om bland annat följande: navigation, båthantering och underhållsarbete, miljöproblem, ekosystem, och internationella forskningsprojekt. Det här förverkligas genom linjens aktiva samarbete med externa experter från både högskolor och lokala företag med marin koppling.

Ansökan till Kimitoöns gymnasiums marina linje sker genom den gemensamma ansökan till yrkesutbildningar och gymnasier i Studieinfo(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)!

Marina linjens studieprogram

Marinkunskap: En möjlighet att lära sig mer om segling och navigering

Studierna i marinkunskap ger förmåga att läsa sjökort och planera rutter, samt framföra båtar och små fartyg på ett sjömans- och säkerhetsmässigt sätt. Studerandena får också kännedom om navigation, fartygstrafikens inverkan på miljön globalt, drifts- och underhållsarbeten, och kunskap att kunna göra hållbara och miljömedvetna val i sitt eget båtliv.

Hållbar utveckling i Östersjön och skärgårdskännedom: Lära sig mera om vår unika skärgård

Målet är att studerande lär sig känna hur miljöns tillstånd kan undersökas på olika sätt. Man får en fördjupad insikt i miljöfrågor som exempelvis eutrofiering, miljögifter, klimatförändringens påverkan på Östersjön och båttrafikens inverkan på Östersjön. Studerande lär sig identifiera miljöproblem samt presentera och motivera lösningar på problemen. I avsnittet ingår även företagsamhet, jakt och fiske.

Marinteknik: Mångsidig kunskap om båtar

Den marintekniska inriktningen ger en helhetsförståelse om båtar. Avsnittena redogör för hur båtmotorer är uppbyggda och hur de fungerar. Man erhåller en förmåga att använda mätinstrument för olika typer av elektriska mätuppgifter, analysera elektriska mätvärden, samt genomföra felsökning med tanke på reparation och underhåll. Man får också insikt i båtbyggnaden i Finland, material som används vid båtbygge och användingsområden för fritidsbåtar. Under studierna görs besök till båtvarv. Marinteknik är nyttigt för alla som vill arbeta inom båtklustret eller utför service på egna båtar.

Marinbiologi: Fokus på ekosystem i hav och sjö, med syfte att lära sig mera om livet under ytan

Den marinabiologiska inriktningen behandlar Östersjön som ekosystem, dess artkännedom och arternas roll i ekosystemet: plankton, alger, växter, ryggradslösa djur, med flera. Genom studierna får man bekanta sig med olika metoder och arbetssätt, bland annat marina restaureringar, mikroskopering av plankton, vattenanalyser, fältstudier och laborationer. Studierna ger dessutom en inblick i hur studier i marinbiologi ser ut, en uppfattning om vad det innebär att jobba som marinbiolog, samt kännedom om aktuella forskningsprojekt i marina miljöer. Tyngdpunktsområden inom marinbiologi lyfts fram och studiebesök till bland annat forskningslaboratorium ingår.

Studierna inom den marina linjen är både teoretiska och praktiska. Utöver teorin får studerandena konkret erfarenhet genom följande aktiviteter:

  • Seglatser med bland annat jakten Eugenia
  • Första hjälp-kunskap
  • Praktik på lokala företag inom båtbranschen
  • Studiebesök till båtbyggare och båtvarv i närheten
  • Besök till universitet och föreläsningar av forskare inom marinbiologi

Under studiernas gång samarbetar Kimitoöns gymnasiums marina linje med utomstående aktörer: Åbo Akademi, Marthaförbundet, Tvärminne zoologiska station via deras nystartade initiativ med klimat- och vetenskapsfostran, lokala företagare, Jakten Eugenia/Pro Kimito-skutan.

Ta kontakt