Gå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur tillgängliga organisationens digitala tjänster är och vilket innehåll som eventuellt inte är tillgängligt.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.kimitoon.fi. Utlåtandet har uppdaterats 28.3.2023. Utlåtandet är baserat på intern granskning.

I tillgänglighetsutlåtandet redogör vi för hur www.kimitoon.fi uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Alt-texter i bilder

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det kan finnas bilder som saknar alt-texter på webbplatsen. Samma gäller för bilder, tabeller och andra element i dokument. Bristerna åtgärdas så fort vi upptäcker saknade alt-texter och i samband med produktionen av nytt innehåll.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Otillgängliga dokument

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Alla dokument skapade med kontorsprogram (t.ex. pdf, doc, odt) publicerade efter 23.9.2018 är inte tillgängliga. Brister åtgärdas i takt med att de upptäcks och tillgängligheten beaktas i produktion av nytt innehåll.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Otydliga länkar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Webbplatsen innehåller länkar vars syfte och format inte framgår tillräckligt tydligt av länktexten. Detta åtgärdas efter hand som brister upptäcks och då nytt innehåll produceras.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Oproportionell börda

Inget textalternativ i inspelningar från fullmäktigemöten och invånarträffar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Med hänvisning till begränsade resurser bedömer vi för tillfället att det medför oproportionell börda att uppfylla tillgänglighetskravet på denna punkt.

Beslutsprotokoll från fullmäktigemötena finns att tillgå på kommunens webbplats. Viktigare fullmäktigebeslut refereras även i korthet under avdelningen aktuellt på kommunens webbplats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Omfattas inte av lagstiftningens krav

Kartor över lediga tomter finns i digitalt format på vår webbplats. Muntlig information om tomtsituationen och utdrag i pappersformat kan fås från avdelningen för miljö och teknik.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Frågor, brister och utvecklingsförslag om tillgängligheten kan skickas per e-post till adressen tillganglighet@kimitoon.fi eller meddelas per telefon till kommunens kommunikatör på numret 040 159 6221.

Tillgänglighetsutlåtandet granskas minst en gång om året.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000.