Gå till innehållet

Stipendier

Stipendierna är ämnade för pro gradu-avhandlingar, kandidatuppsatser och yrkeshögskoleavhandlingar som stöder Kimitoöns strategiska målsättningar eller på förhand prioriterade samt givna ämnesområden.

Stipendiet kan sökas kontinuerligt genom att skicka in en plan under planeringsskede av avhandlingen. Stipendiet betalas ut följande kalenderår mot färdig avhandling, uppsats eller slutarbete.

Stipendiet är skattefri inkomst. Stipendiets storlek är 500-2000 euro beroende på utbildningsstadium och avhandlingens relevans.

Bidragen beviljas för arbeten med teoretisk referensram och arbeten som producerar relevant information för utvecklingen av kommunen.

Vid bedömningen av ansökningarna fästs särskild uppmärksamhet vid följande faktorer i forskningsplanen: hur väl planen kan förverkligas, hur den erhållna kunskapen kan tillämpas, hur aktuell planen är och vilka nya synvinklar som framförs. Den önskade tillämpbara nyttan är att samla in kunskap för att kunna påverka kommunens utveckling och se möjligheterna till förändring. Empirin behöver inte beröra Kimitoöns kommun om den tillämpbara nyttan är välgrundad.

Ta kontakt