Gå till innehållet

Ekonomi

Kommunfullmäktige fattar varje år i december beslut om det kommande årets budget. Då bestämmer förtroendevalda hur kommunens pengar ska fördelas och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera under kommande ekonomiplaneperiod.

Det är kommunstyrelsen som i början av hösten ger ramarna för budgeten, enligt vilka avdelningarna bereder sitt budgetförslag inför respektive nämnd. Därefter sammanställs nämndernas budgetförslag till ett budgetförslag som kommundirektören tar ställning till. Kommundirektörens budgetförslag går sedan vidare för beslut till kommunstyrelsen, i allmänhet i november, och därefter till kommunfullmäktige i december.

Fullmäktige beslutar om budgeten och samtidigt om hela ekonomiplanen för de tre kommande åren. I ekonomiplanen ingår kommunens utvecklingsmål och hur de finansieras.

Äldre budgetar och bokslut kan begäras från förvaltningsavdelningen.

Ta kontakt