IMG_0125

Kimitoöns gymnasium

Kimitoöns gymnasium, KÖG, ger en mångsidig utbildning som öppnar dörrar för framtiden.

Speciellt för KÖG är ett strukturerat samarbete med yrkesutbildningen Axxell gällande uppbyggnaden av kombistudierna, många möjligheter till språkstudier och språkresor, vår intensivstudieperiod och distansstudier. Från och med hösten 2014 kan man vid KÖG även avlägga båtförarutbildning i samarbete med Aboa Mare. Studierna i KÖG är kursformade, periodiserade och årskurslösa.

Mer information: Kimitoöns gymnasium på peda.net