Vreta industriområde

industritomter_2
Klicka på bilden för att öppna den i större format.

På Vreta industriområde intill Kimito centrum finns ännu några lediga industritomter. Tomterna säljs enligt storleksbehov, men utgångsläget är att de gränsar till gata och är minst 2000 m2 stora. Priset är 2 €/m2 och byggrätten 50 % av tomtens yta. På området finns detaljplan.

Tyskaholmens industritomter

Tyskaholmen webb
Klicka på bilden så öppnar den sig i större format.
På Tyskaholmen vid fabriken i Dalsbruk finns några industritomter till salu. Planen som styr byggandet är Dalsbruks hamn detaljplan. Tomternas byggrätt är 40 % av tomtens areal.

Kvarter
Tomt
Areal m2
Byggrätt m2
Pris
72
3
ca 2 133
ca 853
3 412 €
72
2
ca 1 649
ca 670
2 680 €För tilläggsinformation kontakta:


Greger Lindholm
Teknisk chef
02 4260 800
050 053 8074