Gå till innehållet

ARA-rådgivning

Reparationsunderstöd beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA).

ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet.

Kommunen fungerar som rådgivare i ARA-ärenden.