Gå till innehållet

Avfallshantering och slaminsamling

Avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice (LSJH) ansvarar i Kimitoöns kommun för bostadsfastigheters, både fasta och fritidsfastigheters avfallshantering.

Avfall på Kimitoön samlas in fastighetsvis och områdesvis.

  1. Sydvästra Finlands avfallsnämnd(gå till extern sida) ansvarar för avfallshanteringens myndighetsuppgifter. Anmärkningar gällande avfallsavgifterna riktas till avfallsservicenämnden.
  2. Respons som gäller själva avfallsservicen riktas till Sydvästra Finlands avfallsservice(gå till extern sida).
  3. Rinki ansvarar för återvinningspunkterna (eko-punkterna)(gå till extern sida) i Kimitoöns kommuns område.
  4. Sydvästra Finlands avfallsservice sköter om insamlingen och transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar i Kimitoön.(gå till extern sida)

Kimitoöns sorteringsstation

Rinki-återvinningspunkter

Rinki ansvarar för återvinningspunkterna (eko-punkterna) i Kimitoöns kommuns område. Din närmaste Rinki-återvinningspunkt hittar du här:

Respons som gäller återvinningspunkterna riktas till Rinki:

Slaminsamling

Sydvästra Finlands avfallsservice sköter om insamlingen och transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar i Kimitoön. Den lokala företagare Östermalm Trading Ab har hand om tömningen av slambrunnarna.

Avfallshanteringens grundavgift

Förutom avgiften för tömning av avfallskärl betalar man också en grundavgift för avfallshantering till Sydvästra Finlands avfallsservice. Avfallsservicens grundavgift är en bostadsspecifik årsavgift som används för att täcka kostnaderna för de avfallsservicetjänster som är avgiftsfria för invånarna i det skede de utnyttjas.

Mot grundavgiften kan invånarna utan avgift lämna in sitt farliga avfall till ambulerande insamlingar på fastlandet och i skärgården samt till 17 fasta mottagningsplatser.

Avfallshanteringsnämnden

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd sköter avfallshanteringsmyndigheternas lagstadgade uppgifter för 18 kommuner. Nämnden fattar bland annat beslut om avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxor samt följer upp ordnandet av avfallshanteringen på sitt område.