Gå till innehållet

Sotning

I och med ändringen av räddningslagen ändrades även sotningsverksamheten 1.7.2019. Numera kan fastighetsägaren själv välja yrkesutbildad sotare.

Sotaren ska ge ett intyg över utförd sotning av vilket ska framgå byggnadens adress, vem som utfört sotningsarbetet, tidpunkten för sotningen, vidtagna åtgärder samt observerade fel och brister.

Brandsyn

Egentliga Finland är indelat i olika brandsyneområden. Ta direkt kontakt med brandinspektören i ditt eget område.