Gå till innehållet

Bekämpning av invasiva främmande växtarter i Kimitoöns kommun

Kimitoöns kommun deltar i den nationella kampanjen #soolotalkoot vars syfte är att uppmuntra medborgare att bekämpa främmande arter på lokal nivå i Finland.

Delta i den nationella #soolotalkoot-kampanjen! 

Kimitoöns kommus invånare har möjligheten att delta i den nationella kampanjen #soolotalkoot för att bevara vår värdefulla biologiska mångfald. Syftet med #soolotalkoot-kampanjen är att bekämpa och övervaka skadliga främmande arter under sommarmånaderna juni, juli och augusti. I Kimitoöns kommun fokuserar vi på bekämpningen av växter och prioriterar särskilt blomsterlupinen. Områdena för bekämpning är Västanfjärd, Hitis-Rosala, Kärra, Kimito och Dalsbruk

Som invånare har du en viktig roll i bekämpningen av invasiva främmande arter. Det krävs ofta flera års arbete för att helt utrota en främmande art, och under en växtsäsong bör rensning ske 2–3 gånger.  

Här är några saker du kan göra för att bidra: 

  1. Identifiera skadliga främmande växtarter: Lär dig känna igen invasiva växtarter i ditt närområde. 
  1. Rensa och bekämpa: Avlägsna främmande växtarter genom rensning och säkerställ att de inte sprider sig vidare. 
  1. Rapportera observationer: Använd tjänsten på Vieraslajit.fi för att rapportera dina observationer av främmande arter. 

Praktisk information för bekämpning av främmande växtarter i Kimitoön 

Insamlingspunkter:
Gör så här:

För mer information om bekämpning av främmande arter och hur du kan engagera dig, besök: 

Tillsammans kan vi bevara Kimitoöns rika och varierade natur!