Gå till innehållet

Miljöskyddsföreskrifter

Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena i kommunen förebygga och hindra förorening av miljön, förebygga uppkomst och skadeverkningar av avfall, bevara en hälsosam, trivsam, och ekologiskt hållbar och mångsidig miljö samt främja en hållbar utveckling.

Kimitoöns kommun tillämpar följande miljöskyddsföreskrifter:

Miljöskyddsföreskrifternas bilagor:

Ta kontakt