Gå till innehållet

Framlagda planer

Kommuninvånare och andra parter har möjlighet att ta ställning till planer medan de är framlagda.

Eventuella skriftliga åsikter och anmärkningar lämnas under tiden materialet är framlagt till Kimitoöns tekniska nämnd per e-post till adressen plan@kimitoon.fi eller per post till Kimitoöns kommun, tekniska nämnden, Vretavägen 19, 25700 Kimito.

Stranddetaljplan för Kieloniemi, planförslag

Planförslaget framlagt 2.11 – 1.12.2023: