Gå till innehållet

Installation av solpaneler eller solfångare

Installation och byggande av solpaneler eller solfångare kräver tillstånd.

– alltid på RKY-områden (Byggda kulturmiljöer av riksintresse) och på byggnader som är skyddade med lag, detalj-, eller generalplan. RKY-områden framgår från Kimitoöns karttjänst(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) – Museiverket – Kulturell miljö.

– installation av över 10 m2 solpaneler eller -fångare på centrum- eller detaljplaneområden, områden utan fast vägförbindelse och strandområden (200 m från strandlinjen).

– på övriga områden, över 100 m2 fristående anläggning på marknivå. Över 1 MW anläggningar kräver bygglov. Anläggningarna skall alltid placeras minst 5 m från grannens fastighet.

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) (endast på finska)