Gå till innehållet

Industritomter

Kimitoöns kommun säljer industritomter i Kimito, på Vreta industriområde. Vi finns nära södra Finlands större städer och viktiga leder, och har en egen hamn i Dalsbruk med åtta meters farledsdjup vilket erbjuder goda exportmöjligheter.

Vreta industriområde

På Vreta industriområde intill Kimito centrum finns ännu några lediga industritomter. Tomterna säljs enligt storleksbehov, men utgångsläget är att de gränsar till gata och är minst 2000 m2 stora. Priset är 2 €/m2 och byggrätten 50 % av tomtens yta. På området finns detaljplan.