Gå till innehållet

Radhus-, höghus- och affärstomter

Skärgårdskommunen Kimitoön erbjuder en trygg och trivsam boendemiljö och en stark entreprenörsanda. Kommunen har radhus-, höghus- och affärstomter till salu i Kimito och Dalsbruk.

Kimito centrum

  • AR = Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus.
  • AK = Kvartersområde för flervåningshus.
  • KM 2 = Kvartersområde för affärsbyggnader där en storenhet för detaljhandel med utrymmeskrävande specialvaror får placeras.
nrkvartertomtstorlek m2planbeteckningbyggrätt m2pris €
31723ca 4 490AKca 1 34730 981 €
51712ca 3 070ARca 76817 664 €
8175ca 12 544ARca 3 13672 128 €
91701ca 19 244KM 2ca 5 773190 509 €
111781ca 7 927ARca 1 98245 586 €
  • K = Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader.
  • K-2 = Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Disponeringen av byggnadsmassan ska planeras så att den passar in i Kimitos tätortsbild och fasaderna ska ha väl avvägd placering av öppningar och vara av högklassiga material.
nrkvartertomtstorlek m2planbeteckningbyggrätt m2pris €
101634ca 2 091Kca 62720 691 € (reserverad)
141613ca 2 648K-2ca 79426 202 €
151614ca 2210K-2ca 66321 879 €

Dalsbruk

  • AR = Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus.
nrkvartertomtstorlek m2planbeteckningbyggrätt m2pris €
229a21 682ARca 61514 400 €

Norrbacka, Kimito

Norrbacka

  • AR = Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus.
nrkvartertomtstorlek m2planbeteckningbyggrätt m2pris €
1940244 040AR1 21227 876 €
2040253 840AR1 15226 496 €
2140122 780AR83419 182 €
2240112 490AR74717 181 €

Strömma-Dahlby

Strömma – Dahlby

  • KL = Kvartersområde för affärsbyggnader.
nrkvartertomtstorlek m2planbeteckningbyggrätt m2pris €
147813 748KL67022 110 €