Gå till innehållet

Kollektivtrafik

Kimitoön har regelbundna bussförbindelser till Åbo, Helsingfors och Salo.

Bussar

Seutu+ från och med 1.1.2023:

Förbindelsebåtstrafik

Ett grundvillkor för en levande skärgård är en fungerande färjtrafik. Följande färje- och fartygstrafik är gratis för användaren:

Utveckling av kollektivtrafiken

Utvecklingsavdelningen sköter olika trafikfrågor såsom glesbygdstrafik, regionbiljettärenden och trafiksäkerhetsfrågor. Avdelningen svarar också för allmän intressebevakning av kommunikationer, såsom vägar, broar, färjor, förbindelsefartyg samt utlåtanden om bussturer och olika tidtabeller.