Gå till innehållet

Kollektivtrafik

Kimitoön har regelbundna bussförbindelser till Åbo, Helsingfors och Salo.

Bussar

Seutu+ busstrafik (Åbo-Kimitoön och Salo-Kimitoön)

Seutu+ är en biljettprodukt för regelbundna bussresor i Åboregionen.

Utveckling av kollektivtrafiken

Utvecklingsavdelningen sköter olika trafikfrågor såsom glesbygdstrafik, regionbiljettärenden och trafiksäkerhetsfrågor. Avdelningen svarar också för allmän intressebevakning av kommunikationer, såsom vägar, broar, färjor, förbindelsefartyg samt utlåtanden om bussturer och olika tidtabeller.