Gå till innehållet

Medborgarbudget

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering, ger möjlighet åt invånarna att själva bestämma om hur en viss summa pengar ska användas. Målet är att förbättra möjligheten att påverka och delta i kommunen.

Deltagande budgeteringen i Kimitoöns kommun startade år 2022. Det är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där invånare får vara med och lägga fram idéer till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilka idéer som ska genomföras.

Medborgarbudget 2023

I vår deltagande budgetering år 2023 får fast bosatta invånare i Kimitoöns kommun lämna in idéer på enskilda investeringar värda högst 10 000 euro. Den totala investeringsbudgeten är 30 000 euro.

Omröstningen avslutades 2.4.2023.