Gå till innehållet

Deltagande budgetering

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering, ger kommunens invånare möjligheten att själv vara med och bestämma om hur en viss summa pengar ska användas. Målet är att förbättra möjligheten att påverka och delta i kommunen.

Deltagande budgetering är en modell för att avsätta resurser till investeringar/projekt som föreslås av kommuninvånare. Därefter röstar man i demokratisk ordning fram vilka projekt som ska genomföras. Deltagande budgetering i Kimitoöns kommun har ordnats årligen sedan 2022.


Deltagande budgetering 2024

I den deltagande budgeteringen år 2024 får fast bosatta invånare i Kimitoöns kommun lämna in förslag på enskilda investeringar eller projekt om 500–10 000 euro. Den totala investeringsbudgeten för den deltagande budgeteringen är 30 000 euro.

Förslag kan lämnas in under tiden 1–29.2.2024 via en e-blankett längre ner på denna webbsida. Blanketten kan också ifyllas på en kunddator i kommunens bibliotek.

Röstningstiden är 18-31.3.2024.

Förslagen går till kommunstyrelsen 18.4.2024.


Anvisningar

Projektförslagen för deltagande budgetering ska öka kommunens funktion, trivsel, livskraft,
trygghet och gemenskap med beaktande av lokala utgångspunkter, resurser och klimatet.
Projekt inom ramen för driftskostnaderna för deltagande budgetering kan exempelvis vara
olika evenemang, konserter och utställningar. Investeringsprojekt kan däremot vara till
exempel anskaffning av offentlig lös egendom eller projekt av engångsnatur.

Eftersom beslut om användningen av anslag för deltagande budgetering fattas årligen är det inte möjligt att
fastanställa personal inom ramen för driftskostnaderna för deltagande budgetering. Anslag för
deltagande budgetering kan användas för både anskaffningar (investeringar) och
genomförande av olika projekt av engångsnatur.

Projekten får gärna glädja så många invånare som möjligt och främja genomförandet av strategin.

Förslag på ändamål för deltagande budgetering kan lämnas in av privatpersoner (invånare) samt föreningar och sammanslutningar i Kimitoöns kommun.

Till förslagen bifogas:

1) en plan för genomförande av projektet som innehåller en uppskattning till tidsplan för
genomförandet, som ska infalla det innevarande året

2) kostnadskalkyl för projektet

Förslagen bör ha en utsedd kontaktperson.


Inlämning av förslag

Lämna in förslag via nedanstående e-blankett senast 29.2.2024 kl. 23.59.

Deltagande budgetering, e-blankett(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)