Gå till innehållet

Deltagande budgetering

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering, ger kommunens invånare möjligheten att själv vara med och bestämma om hur en viss summa pengar ska användas. Målet är att förbättra möjligheten att påverka och delta i kommunen.

Deltagande budgetering är en modell för att avsätta resurser till investeringar/projekt som föreslås av kommuninvånare. Därefter röstar man i demokratisk ordning fram vilka projekt som ska genomföras. Deltagande budgetering i Kimitoöns kommun har ordnats årligen sedan 2022.


Deltagande budgetering 2024

I den deltagande budgeteringen år 2024 får fast bosatta invånare i Kimitoöns kommun lämna in förslag på enskilda investeringar eller projekt om 500–10 000 euro. Den totala investeringsbudgeten för den deltagande budgeteringen är 30 000 euro.

Förslag kan lämnas in under tiden 1–29.2.2024 via en e-blankett längre ner på denna webbsida. Blanketten kan också ifyllas på en kunddator i kommunens bibliotek.

Röstningstiden är 18-31.3.2024.

Förslagen går till kommunstyrelsen 18.4.2024.


Rösta på din favoritidé!

Kimitoöns deltagande budgetering fortsätter nu med en omröstning där kommuninvånare kan rösta på sin favorit bland de idéer som skickats in. Röstningsformuläret är öppet 18-31.3.2024.

Så här röstar du:
Röstningen sker genom den elektroniska blanketten nedan. Du kan också rösta på en kunddator i kommunens bibliotek – fråga personalen ifall du behöver hjälp.

Du kan rösta på endast en (1) idé och skicka in blanketten en (1) gång. För att din röst ska vara giltig bör du uppge namn och din hemadress på Kimitoön. Endast fastbosatta invånare över 12 år får rösta. 

RÖSTNINGSFORMULÄRET HITTAR DU HÄR:

Röstning, deltagande budgetering 2024(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)


Röstningsalternativ 2024:

 1. Sandväg och belysning till Kejsarinnans utedass i Dalsbruk
  Enligt förslaget anlägger man en sandväg och belysning till så kallade Kejsarinnans utedass i Dalsbruk.
 2. Utegym till Västanfjärd
  Enligt förslaget byggs ett utegym i närheten av biblioteket i Västanfjärd.
 3. “Muminbro” över Lammalabäcken i Västanfjärd
  Enligt förslaget behöver gångbron som ersatte den gamla vägbron över Lammalabäcken ersättas med en ny. Den nya bron skulle enligt förslaget påminna om den välvda bron med räcke i Mumindalen.
 4. Utegym till Kärra by
  Enligt förslaget byggs ett utegym till Kärra by, där gymet skulle placeras i anslutning till de andra motioneringsställena (löpbanorna, sågspånsbanan, lekparken och DIK-paviljongen).
 5. Utlåningsbara hjälpmedel
  Enligt förslaget införskaffar kommunen olika utlåningsbara hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med funktionsvariation. Enligt förslaget kan det handla om t.ex. bra promenadstöd eller en tandemcykel.
 6. Bänkar och blomplanteringar till Kimito centrum
  För att skapa trevlig stämning och öka gemenskapen skapar man vid torget en ”samlingsplats” som består av bänkar med blomplanteringar. Platsen skulle erbjuda en skön pausplats samt uppmuntra till samvaro och ordnandet av olika små evenemang.
 7. Parkbänkar för äldre kring Kimito centrum
  För att uppmuntra seniorer till promenader kring Kimito centrum placeras pausbänkar på lämpliga ställen.
 8. Uthyrbara festtält
  Enligt förslaget införskaffar kommunen två stycken stadiga festtält som förmånligt kan hyras av föreningar som är verksamma i kommunen. Festtälten kan enligt förslagen även slås ihop för att skapa ett stort tält.Anvisningar

Projektförslagen för deltagande budgetering ska öka kommunens funktion, trivsel, livskraft,
trygghet och gemenskap med beaktande av lokala utgångspunkter, resurser och klimatet.
Projekt inom ramen för driftskostnaderna för deltagande budgetering kan exempelvis vara
olika evenemang, konserter och utställningar. Investeringsprojekt kan däremot vara till
exempel anskaffning av offentlig lös egendom eller projekt av engångsnatur.

Eftersom beslut om användningen av anslag för deltagande budgetering fattas årligen är det inte möjligt att
fastanställa personal inom ramen för driftskostnaderna för deltagande budgetering. Anslag för
deltagande budgetering kan användas för både anskaffningar (investeringar) och
genomförande av olika projekt av engångsnatur.

Projekten får gärna glädja så många invånare som möjligt och främja genomförandet av strategin.

Förslag på ändamål för deltagande budgetering kan lämnas in av privatpersoner (invånare) samt föreningar och sammanslutningar i Kimitoöns kommun.

Till förslagen bifogas:

1) en plan för genomförande av projektet som innehåller en uppskattning till tidsplan för
genomförandet, som ska infalla det innevarande året

2) kostnadskalkyl för projektet

Förslagen bör ha en utsedd kontaktperson.


Inlämning av förslag

Inlämningen av förslag för år 2024 har stängt.
Nästa deltagande budgetering ordnas i februari 2025.