Gå till innehållet

Badstränder

Välkommen på ett dopp till Kimitoöns fina badstränder!

Ölmos badstrand.
Västerbuktens badstrand (Ölmos).
Gammelby badstrand.
Gammelby badstrand.
Eknäs badstrand.
Eknäs badstrand.

Kommunens allmänna badstränder

För skötseln av badstränderna ansvarar Kimitoöns kommuns fritidsenhet.

 1. Västerbuktens badstrand i Ölmos, Dragsfjärd

  Ölmosvägen 469, 25870 Dragsfjärd, ca 5 km från Kärra by. Stranden är utrustad med lekparksutrustning, utedass samt omklädningsrum. Västerbuktens badstrand har en lång sandstrand och långgrunt vatten. Lämplig för små barn.
 2. Kila badstrand 

  Granviksvägen 61b, 25760 Kila, ca. 15 km från Kimito centrum mot Angelniemi. Stranden är utrustad med lekparksutrustning, utedass och omklädningsrum. Lämplig för små barn.
 3. Solbad i Gammelby, Kimito

  Bjärnåvägen 615 ca 6 km mot Bjärnå från Kimito centrum. Utedass, gunga,  omklädningsrum och hopptorn.
 4. Eknäs semesterby, Kimito

  Campingvägen 27, 25700 Kimito. ca. 12 km från Kimito centrum mot Sagu. Stranden är utrustad med lekparksutrustning, utedass, omklädningsrum samt brygga med 3 meters hopptorn. 

Badvattnets kvalitet vid kommunens stränder

Vattnets kvalitet har mätts på badstränderna i Ölmos, Kila, Gammelby och Eknäs 8.08.2023. Badvattnets mikrobiologiska kvalitet var god vid alla badstränder och uppfyllde kvalitetskraven som fastställts i Social- och hälsoministeriets förordning 354/2008. Obs! Var uppmärksam med algerna även om bakterieresultaten var bra.

Skötsel av kommunens badstränder

Kimitoöns kommuns fritidsenhet ansvarar för underhåll och förbättringar som gäller kommunens badstränder. Övriga badstränder upprätthålls av bland annat föreningar och byalag.

Brister vid kommunens badstränder kan rapporteras i kommunens felanmälningstjänst.

Folkhälsans badstränder

 • Sandudden, Grophagsvägen, Dalsbruk. 25m motionsbana, utedass, omklädningsrum och brygga. 
 • Gräggnäs i Västanfjärd. Gräggnäsvägen. Utedass och omklädningsrum + 5 m hopptorn.

Byalags, föreningars, kommunens och företags mindre badplatser

Mindre badplatser som ägs och/eller sköts av byalag/föreningar/kommun eller företag:

 • Byholmens badplats i Dalsbruk, Högholmsvägen 9
 • Lappdals badplats, Axel Hartmans väg 28
 • Sanduddens badplats i Tolfsnäs, Fyra Ekars väg
 • Lillvikens badplats i Dalsbruk, Grophagsvägen
 • Björkboda träsks badplats, Bodängsvägen
 • Vestlax badplats, Klobbnäsvägen
 • Kasnäs, Kasnäsvägen
 • Furulunds badplats i Dragsfjärd, Furulundsvägen