Gå till innehållet

Jubileumsfonden

Inför festligheterna har Konstsamfundet och kommunen startat en fond ur vilken föreningar, sammanslutningar, konstnärer med flera har möjlighet att söka bidrag för att arrangera program som man vill bidra med under jubileumsåret. Programmen kan exempelvis vara evenemang, konstverk, publikationer, naturupplevelser eller miljögärningar. Fonden delar ut 120 000 euro till kreativa, nya idéer. Vi uppmuntrar ansökande att tänka nytt, stort och i samarbete med andra aktörer!

SökandeÄndamålBeviljad summa
Antti TolviFuture Ballet – katse tulevaisuuteen.2 500 €
Bruksteatern rfFör en nyskriven pjäs om Kimitoöns 700 års historia.8 000 €
Dalsbruks byalag rf – Taalintehtaan kyläyhdistys ryKimitoön 700-års FestDag i Dalsbruk.1 500 €
Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel r.f.Kimitoöns 700-års jubileumskonsert under Kimitoöns Musikfestspel.2 000 €
Gruppen ItuFör skolföreställningen “Itu” som behandlar tvåspråkighet, hembygd, rotlöshet och självkänsla.2 500 €
Gymnastik-och Idrottsföreningen JänteväFör projektet TUSENFOTINGEN som samlar 700 deltagare i olika evenemang under 2025.1 000 €
Hitis kyrkoby byaförening r.f.För evenemanget Hitis-Rosala landsväg 100 år.1 000 €
Jonne GransFör konserten “Skärgårdsvyer” i Dalsbruk 2025.900 €
Kemiönsaaren-Kimitoöns Rotaryklubb rfUpprättande av naturblomsterängar på fyra olika platser på Kimitoön.4 000 €
Kimito Island Big Band rf.För en Agent 700-showkväll i samarbete med Kimito Island Big Band.3 000 €
Kimitoöns 4HLivsmedel 700 år tillbaka i tiden fram till i dag – ett mathistoriskt projekt.2 000 €
Kimito-öns Hästavelsförening rfHästevenemang på Axxell Brusaby med uppvisningar, utställningar och program för hela familjen.5 000 €
Kimitoöns konstförening rf.För att ställa ut bildkonst på och utanför Kimitoön.3 500 €
Kimitoöns Natur rf – Kemiönsaaren luonto ryLuontotekojen toteuttaminen Kemiönsaarella yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 700 hehtaarin alueella.8 000 €
Kärringbanken r.f. – Akkapankki r.y.Vårt dagliga bröd – om mathushållning för 700 år sen – och idag.2 000 €
Musikinstitut ArkipelagKoko perheen tarinallinen konsertti “Onni hukassa ” – musiikkia, tanssia ja sirkustaidetta.6 000 €
Norpas rfKemiönsaaren 700-vuotisjuhlamuraalin tuottamiseen, osallistavaan suunnitteluun ja maalaamiseen Taalintehtaalle.7 500 €
Opera BOXFör tvåspråkig barnoperaturné “Vickan & Väinö” på Kimitoön.8 000 €
Osuuskunta VindeKansainvälinen nykytaiteen kesänäyttelytuotanto Kulturhus Björkbodassa.10 000 €
Sagalunds museistiftelseFör arkeologiskt forskningsprojekt och publikation “Uppkomsten av samhället kring Kyrkosundsskär”.3 500 €
Sagalunds museistiftelseKoululaisten 700 v juhlakonsertti.14 000 €
Skärgårdens seniorer rf, Saariston seniorit ryKaksi yhteisöllistä ruokailutapahtumaa.2 000 €
Spelmän Ohoj ryYmpärivuotinen saaristo-yhteislaulufestivaali Kemiönsaarella 2025.3 000 €
Västanfjärds Byaråd r.f.Kvarnstigen – En till barn riktad natur- och kulturstig.2 500 €
Vi mottog 58 ansökningar under tidsfristen i februari, varav 24 nu har beviljats finansiering.
Det totala beloppet för beviljade bidrag i detta skede är 103 400 euro.

Information om ansökningsprocessen

 • Ansökningstiden är 1–29.2.2024 
 • Onlinekliniker kan bokas under ansökningstiden i februari via Konstsamfundets webbplats.
 • Ansökningen görs på Konstsamfundets ansökningsplattform.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)
  Formuläret stänger 29.2.2024 kl. 23.59.
 • För att kunna söka medel från Föreningen Konstsamfundets och Kimitoöns kommuns 700-årsfond ska den sökande personen eller föreningen vara verksam på Kimitoön. Om de formella kriterierna är uppfyllda kommer juryn att behandla din ansökan för att bedöma om du får bidrag eller inte. 
 • Kriterier för bidrag
  • Alla ansökningar bör fylla följande kriterier eller merparten av dem. Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte. 
   • Hållbarhet och ansvarsfullhet
   • En tydlig anknytning till Kimitoöns kulturhistoria och/eller skärgårdskultur
   • Positiv effekt på miljö och samhälle
   • Gemenskap och inkluderande

 • Fonden är avsedd i första hand för föreningar som inom Kimitoön 700-temat
  • vill producera och arrangera ett evenemang under jubileumsåret 2025
  • vill göra en miljöåtgärd som förbättrar naturens mångfald
  • vill utveckla program, så som kurser, tävlingar, workshoppar och guidningar
  • vill skapa en publikation eller ett konstverk.

 • Att tänka på i ansökningsskedet: 
  • Det går att söka projektmedel som förening, individ eller som arbetsgrupp.
  • I första hand tilldelas bidrag endast för en ansökning per sökande förening/ändamål. 
  • Bidrag ges inte för lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala för en tjänst. 
  • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, samt målgruppen för projektet. 
  • I ansökan ska framgå startdatum för projektet, när det beräknas vara klart, en kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes samt egen andel och eventuella andra bidrag. 
  • Bidraget bör användas under åren 2024–2025, om inte annat nämnts i bidragsbeslutet. 
  • Under år 2024 har vi möjlighet att dela ut totalt 120 000 euro för genomförande av program och projekt under år 2025. 

 • Ansökning, behandlingstid och utbetalningsvillkor  
  • Beviljade bidrag utbetalas i sin helhet efter att besluten gjorts i maj och då alla begärda handlingar lämnats in. Om man inte kan redovisa kostnaderna kan föreningen vara tvungen att återbära understödet. 
  • Konstsamfundets allmänna ansökningskriterier gäller även Kimitoöns jubileumsfond. 

Föreningarnas samarbetstabell

 1. Vänligen ange evenemangets uppgifter i evenemangstabellen för att undvika dubbla händelser. 
 2. Lägg till ett nytt projekt eller bekanta dig med dem som finns i tabellen. Tabellen finns till för att hitta samarbetsparter!
 3. Var öppen med att beskriva ditt projekt för andra.
 4. Fyll i dina kontaktuppgifter så att andra aktörer kan kontakta dig!