Gå till innehållet

Jubileumsfonden

Inför festligheterna har Konstsamfundet och kommunen startat en fond ur vilken föreningar, sammanslutningar, konstnärer med flera har möjlighet att söka bidrag för att arrangera program som man vill bidra med under jubileumsåret. Programmen kan exempelvis vara evenemang, konstverk, publikationer, naturupplevelser eller miljögärningar. Fonden delar ut 120 000 euro till kreativa, nya idéer. Vi uppmuntrar ansökande att tänka nytt, stort och i samarbete med andra aktörer!

Information om ansökningsprocessen

 • Ansökningstiden är 1–29.2.2024 
 • Onlinekliniker kan bokas under ansökningstiden i februari via Konstsamfundets webbplats.
 • Ansökningen görs på Konstsamfundets ansökningsplattform.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)
  Formuläret stänger 29.2.2024 kl. 23.59.
 • För att kunna söka medel från Föreningen Konstsamfundets och Kimitoöns kommuns 700-årsfond ska den sökande personen eller föreningen vara verksam på Kimitoön. Om de formella kriterierna är uppfyllda kommer juryn att behandla din ansökan för att bedöma om du får bidrag eller inte. 
 • Kriterier för bidrag
  • Alla ansökningar bör fylla följande kriterier eller merparten av dem. Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte. 
   • Hållbarhet och ansvarsfullhet
   • En tydlig anknytning till Kimitoöns kulturhistoria och/eller skärgårdskultur
   • Positiv effekt på miljö och samhälle
   • Gemenskap och inkluderande

 • Fonden är avsedd i första hand för föreningar som inom Kimitoön 700-temat
  • vill producera och arrangera ett evenemang under jubileumsåret 2025
  • vill göra en miljöåtgärd som förbättrar naturens mångfald
  • vill utveckla program, så som kurser, tävlingar, workshoppar och guidningar
  • vill skapa en publikation eller ett konstverk.

 • Att tänka på i ansökningsskedet: 
  • Det går att söka projektmedel som förening, individ eller som arbetsgrupp.
  • I första hand tilldelas bidrag endast för en ansökning per sökande förening/ändamål. 
  • Bidrag ges inte för lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala för en tjänst. 
  • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, samt målgruppen för projektet. 
  • I ansökan ska framgå startdatum för projektet, när det beräknas vara klart, en kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes samt egen andel och eventuella andra bidrag. 
  • Bidraget bör användas under åren 2024–2025, om inte annat nämnts i bidragsbeslutet. 
  • Under år 2024 har vi möjlighet att dela ut totalt 120 000 euro för genomförande av program och projekt under år 2025. 

 • Ansökning, behandlingstid och utbetalningsvillkor  
  • Beviljade bidrag utbetalas i sin helhet efter att besluten gjorts i maj och då alla begärda handlingar lämnats in. Om man inte kan redovisa kostnaderna kan föreningen vara tvungen att återbära understödet. 
  • Konstsamfundets allmänna ansökningskriterier gäller även Kimitoöns jubileumsfond. 

Föreningarnas samarbetstabell

 1. Vänligen ange evenemangets uppgifter i evenemangstabellen för att undvika dubbla händelser. 
 2. Lägg till ett nytt projekt eller bekanta dig med dem som finns i tabellen. Tabellen finns till för att hitta samarbetsparter!
 3. Var öppen med att beskriva ditt projekt för andra.
 4. Fyll i dina kontaktuppgifter så att andra aktörer kan kontakta dig!