Gå till innehållet

Boost Kimitoön

Boost Kimitoön är ett verktyg för att fånga upp initiativ som allmänt befrämjar näringslivet i kommunen och uppmuntrar till lösningsorienterat samarbete mellan kommunen och näringslivet.

Innovationsstöd fungerar bäst i kombination med den privata sektorn, och särskilt så att den privata sektorn har ledningsansvaret. Kommunens roll är att godkända inkomna initiativ och facilitera näringslivets idéarbete samt jämlikt erbjuda möjlighet att delta i initiativet.

Näringslivet står för ledningen, sakkunskapen, flexibilitet och genomförande av initiativet. Utförda initiativ återkopplar till näringslivsnämnden.

Totalbudget för år 2024 är 10 000 euro.

Boost Kimitoöns spelregler

  1. Boost Kimitoön kräver minst 5 partnerföretag.
  2. I ansökan bör man påvisa hur medlen används för att främja en bransch eller ort som helhet i kommunen, och att medlen inte används för att direkt främja en enskild näringsidkares näring.
  3. Målet eller målen som ska uppnås ska vara allmännyttiga, och en utgångspunkt är att det inte ska finnas några färdiga lösningar eller tjänster som kan köpas.
  4. Näringslivet står för ledningen, sakkunskapen, flexibilitet och genomförande av initiativet.
  5. Kommunen beviljar högst 5 000 euro / Boost Kimitoön-initiativ.

Boost Kimitoöns process

  1. Ansökan lämnas in till kommunen.
  2. Ansökan behandlas av kommunens ledningsgrupp.
  3. För ett av kommunens ledningsgrupp godkänt Boost Kimitoön-initiativ reserveras medel.
  4. Initiativtagarna i samarbete med kommunen informerar ifall initiativet bereder övriga företag en möjlighet att delta i initiativet.
  5. Utförda initiativ rapporteras till näringslivsnämnden.