Gå till innehållet

Stöd till företag

Investeringsstöd kan för vissa branscher sökas via Leader för investeringar under 100 000 € och från NTM-centralen för större investeringar. I båda fallen sökas stödet elektroniskt i Hyrrä-tjänsten:

Allmän information om stöden finns hos livsmedelsverket:

NTM-centralen har egna urvalskriterier(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).

Leader-föreningen informerar om  stöden och sina urvalskriterier på sin hemsida. Där finns också information om de nya stöden som gäller etablering och utveckling av företagsverksamhet samt  om mikroföretags energi-investeringar (30 % stöd för energiinvesteringar):