Villa Lande Kimito

Kimitoöns bibliotek

Kimitoöns bibliotek hör till Blanka - ett åboländskt samarbete mellan biblioteken i Kimitoöns kommun och Pargas stad.

Till Kimitoöns kommunbibliotek hör biblioteken i Dalsbruk, Kimito, Västanfjärd och Hitis. Med bibliotekskort till ett av Blankabiblioteken kan du låna och reservera böcker och annat material på alla Blankabibliotek.

Blankas gemensamma databas ger dig tillgång till ett bredare och mångsidigare medieurval och till en snabbare utlåning. Blanka har som mål att förbättra servicenivån på biblioteken i skärgården och underlätta förutsättningarna för distansarbete, studier och små företag. Blanka samarbetar aktivt bland annat med de lokala skolorna och föreningarna.