Skridskobanor och skidspår

"4.1.2019" Skridskobanorna och skidspåren har varit lite till och från öppna under jullovet men nu öppnas skridskobanorna i Dalsbruk och Kimito officiellt. Skridskobanorna är öppna vardagar kl. 8.30-20.30 samt helger/veckoslut kl. 10.00-20.00. Skidspåret i Långdalen, Kimito är öppet för fri stil. Välkommen!Vinteridrottsplatser

I kommunen finns 6 motionsbanor, varav 5 är uppbelysta. Skötseln av motionsbanorna sköts av föreningar och kommunen. På vintern fungerar motionsbanorna som skidspår

 • Vreta 2,5 km, belyst samt ca 4 km för traditionell stil obelyst KSF hiihtolatu
 • Kila 1,5 km, belyst
 • Dalsbruk 1,5 km och 2,6 km, belyst. På stora masugnsträsket + i skogen 8 km obelyst spår.
 • Kulla 1,1 km, belyst
 • Mjösund 1 km, belyst
 • Nivelax 2,5 km och 1,7 km, obelyst (endast skidspår på vintern)

Med kommunens Long living-kort får du 2 € rabatt i skidtunneln Paippi i Pemar.

I kommunen finns 4 isplaner och en skridskobana. De sköts av kommun och föreningar:

 • Kimito, Skolcentret. Rink + isplan, belysng + varmt omklädningsrum. Öppethållning
 • Dalsbruk, idrottsparken. Rink + isplan, belysning + varmt omklädningsrum med toalett.  Öppethållning
 • Kulla, DIK paviljongen. Isplan med belysning.
 • Nivelax, Bjärkas golf, Rink med belysning + varmt omklädningsrum
 • Kimito, Amosparken. Skridskobana ca 300m med en liten uppförs- och nerförsbacke. Belysning.

Övrigt:

 • Pulkabacke i Kimito, Amosparken.

Skötsel av vinteridrottsplatser


Uppgifterna uppdateras på planskötarens eget språk, det vill säga antingen svenska eller finska.