Gå till innehållet

Kommunstyrelsen beslutade om deltagande budgeteringen: Västanfjärd får utsiktstorn och lekpark i Dragsfjärd förnyas

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte måndagen den 17 april om bland annat följande ärenden:Deltagande budgetering år 2023: Kommunstyrelsen beslutade att anslaget på 30 000 euro för deltagande budgetering förverkligas enligt följande:

Program för integrationsfrämjande: Programmet för integrationsfrämjande uppdateras till följd av social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet och ändringar i lagstiftningen om främjande av integration. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att programmet godkänns.

Köp av aktier i fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet: Kimitoöns kommun köper aktier i Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet som har byggnaden Villa Lande i Kimito. Aktierna ger äganderätt till mötesrummen Jansson och Anderson. I de diskussioner som förts har kommunen uttryckt intresse att ta över mötesutrymmena för att kunna utveckla hur de ska vara tillgängliga för tredje sektorn. Köpesumman är 7400 euro.

Uppdatering av förvaltningsstadgan: Förvaltningsstadgan uppdateras för att motsvara läget efter att social- och hälsovården flyttat till välfärdsområdena. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att förvaltningsstadgan ändras enligt föreslagna ändringar och träder i kraft i förnyad form från 1.5.2023.

Protokollet kan du läsa senare här: