Gå till innehållet
Teckning av glödlampa på anslagstavla.

START-projektet ska stöda Kimitoöns nya företagare

Projektet ska hjälpa nya företagare på Kimitoön att lättare komma in i det lokala näringslivet och öka deras förutsättningar för framgångsrik etablering på Kimitoön.

Företagarens START är ett utvecklingsprojekt som Kimitoöns kommun förverkligar i tätt samarbete med företagarföreningen Kimitoöns företagare rf. Enligt projektledare Minna Rehn är projektet ett resultat av att man i kommunen inser att ett välfungerande näringsliv är viktigt för en livskraftig framtid med fungerande lokal service.

– Kimitoöns livskraft är beroende av sina företagare och att lära sig den svåra vägen, eller ”kantapään kautta”, känner säkert många av Kimitoöns företagare igen sig i. Men inom projektet frågar vi oss om det måste vara så? Kanske man i det inledande skedet av företagarkarriären i stället på ett mera lättillgängligt sätt kunde lära sig vilka omständigheter som är specifika för Kimitoön, hur utvecklingsförutsättningarna ser ut och vilka instanser det lönar sig vara i kontakt med, säger Rehn.

Kimitoöns nya strategi 2022–2025 betonar särskilt gemenskap och aktiv dialog, och bägge två är hörnstenar också i projektet.

– Det skulle vara omöjligt att möta företagarnas behov utan att diskutera med dem själva. Vi kommer därför att vara i kontinuerlig kontakt med både nya och etablerade, större och mindre företag, för att få en så bra inblick i läget som möjligt, konstaterar Rehn.

START-projektet kommer att satsa på kunskapshöjande insatser genom att erbjuda företagarna information av olika slag. Men en stor utmaning för tillfället är att information och tjänster som företagen skulle kunna dra nytta av inte når inte fram. I projektet vill man därför också forma och erbjuda ett lätthanterbart verktyg, med vilket relevant information och skräddarsydda tjänster görs tillgängliga för företagare på ett effektivt sätt.

– Vi vill utveckla en modell som ska ge nya företagare en framgångsrik start på företagarkarriären i kommunen. Innehållet i den här modellen kommer att formas enligt företagarnas behov utgående från diskussioner med dem, säger Rehn.

Start-paketets innehåll behöver samlas, sorteras och anpassas för att skräddarsys för att passa de lokala omständigheterna. Start-introduktionspaketet är en pilot och man hoppas kunna involvera så många nya företag (grundade sedan 1.1.2022) som möjligt i projektet under projektperioden. Projekttid: 1.11.2022–31.12.2024

Kontaktperson:

Minna Rehn, projektledare

040 778 5662, minna.rehn@kimitoon.fi