Gå till innehållet

LSJH: Uppemot 40 000 nya fastigheter i LSJH:s område omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat

Skyldigheten att samla in bioavfall separat utvidgas till att omfatta uppemot 40 000 nya fastigheter i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område. Under sommaren kommer LSJH att per brev kontakta dem vars hem eller fritidsbostäder kommer som nya att omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall.

Bioavfall är nedbrytbart köksavfall som uppstår dagligen vid matlagning och måltider. Skyldigheten att samla in bioavfall separat innebär att fastigheterna ska sortera det bioavfall som uppstår i hushållet samt för det beställa ett separat bioavfallskärl och tömning av kärlet alternativt kompostera bioavfallet.

– Sorteringsundersökningar visar att upp till mer än en tredjedel av innehållet i en soppåse med brännbart avfall i Finland är bioavfall. Vi har alltså mycket att förbättra när det gäller sorteringen av bioavfall. Enligt den nya avfallsförordningen ska avfallsbolagen ordna separat insamling av bioavfall som uppstår från boende i alla bostadsfastigheter som ligger i tätorter med fler än 10 000 invånare, berättar LSJH:s servicechef Sanna Rajala.

Bioavfallet komposteras eller sorteras i ett bioavfallskärl som töms

Inom LSJH:s område gäller detta 38 000 nya fastigheter, vars ägare under hösten 2023 ska anmäla att de komposterar bioavfallet eller skaffa ett eget bioavfallskärl och tömning av det hos LSJH. De som nu som nya omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat rådges skilt  per brev under sommaren. Brevet skickas inte till dem som har anmält att de komposterar till komposteringsregistret hos Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

– Den första omgången med brev med anvisningar från LSJH skickas till fastighetsinnehavarna den här veckan, och breven fortsätter att skickas ut med jämna mellanrum under de kommande månaderna. Tömningarna av bioavfallskärlen börjar den 1 januari 2024 i ett område åt gången, och breven skickas ut i samma ordning, berättar Sanna Rajala.

Elektronisk kundtjänst och avfallsservicekarta gör det smidigare att uträtta ärenden

Anmälan om kompostering av bioavfall eller ett separat bioavfallskärl kan göras smidigt via LSJH:s e-tjänst. Där beställer man tömningar av bioavfallskärlet och fastställer tömningsintervallet. Man kan också beställa själva kärlet via tjänsten. De som komposterar sitt bioavfall kan också anmäla komposteringen elektroniskt.

LSJH håller på att förnya sin elektroniska kundtjänst och övergår stegvis till att använda den nya tjänsten OmaLSJH. Tjänsten finns på adressen oma.lsjh.fi(gå till extern sida) och har nu öppnats för de fastighetsägare som kommer att omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat. De är bland de första som kan använda OmaLSJH. Övriga kunder hos LSJH använder under det här året fortfarande den gamla e-tjänsten, som finns på adressen lsjh.fi/e-tjanst(gå till extern sida).

Som en ny tjänst har avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland därtill även publicerat en avfallsservicekarta, där man kan  bland annat se om ens fastighet tillhör ett tätortsområde med 10 000 invånare, det vill säga ett område där den som bor där i fortsättningen antingen måste kompostera eller sortera bioavfallet i en separat insamling. Kartan finns på nätet på adressen rb.gy/25xy5(gå till extern sida). För att få fram tätortsområdena med 10 000 invånare bör onödiga lager på kartan väljas bort via lagernavigationen till vänster på sidan.

Konkurrensutsättningen av bioavfallstransporterna är i full gång

Vid planeringen av konkurrensutsättningen av insamling och transport av bioavfall delade LSJH in tömningarna av bioavfall i 14 entreprenadområden.

– Vi hade en marknadsdialog med transportföretagen där vi diskuterade de kommande konkurrensutsättningarna redan innan vi inledde konkurrensutsättningen, berättar Katja Salmi, LSJH:s specialexpert på anskaffningar.

Anbudsbegäran för de första områdena publicerades i april, och i slutet av juni har man konkurrensutsatt alla entreprenadområdena för bioavfall. – Den närmare planeringen av tömningsrutterna för bioavfall inleds i höst. För att få ett fungerande slutresultat är det mycket viktigt att man anmäler komposteringen eller den separata insamlingen av bioavfall till LSJH inom den begärda tidtabellen, säger Salmi.