Gå till innehållet

Kommundirektörer föreslår att beredningen av Åbo sysselsättningsområde ska påbörjas

Kommundirektörerna i 23 kommuner i Egentliga Finland, inklusive Kimitoön, föreslår att man påbörjar beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde. Kommundirektörernas styrgrupp har vid ett möte 7.6.2023 godkänt en avsiktsförklaring som berör principerna för beredningen av sysselsättningsområdets organisering och beredning. Härnäst skickas avsiktsförklaringen till respektive kommuner för politisk beslutsprocess.

Beredningen av sysselsättningsområdet berör de lagstadgade offentliga sysselsättningstjänsterna, som flyttas över från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Arbets- och näringsbyråerna läggs vid samma tidpunkt ner.

Läs mer: Åbo stads pressmeddelande(gå till extern sida)