Gå till innehållet

Next Level-projektet stöder företag att nå hållbar tillväxt

Next Level-projektet hjälper små och medelstora företag i Egentliga Finland att möta förändrade situationer i verksamheten, samt att utveckla funktioner, tjänster och produkter på ett ansvarsfullt och koldioxidneutralt sätt. Detta förverkligas med hållbar utveckling som metod för att företagen ska nå hållbar tillväxt. Inom projektet utbildar vi därmed företagen att anpassa sig till föränderliga affärsverksamhetsmiljöer, som till exempel utmaningar och möjligheter som klimatförändringen medför, samt oförutsedda hot.

– I projektet Next Level söker vi lösningar i samarbete med företagen, utgående från den information som samlats in från dem. Vi kommer att intervjua företagen i området under sommaren och tidiga hösten 2023, för att få en så bra bild som möjligt av vad de har för utmaningar i sin verksamhet. Vi utreder vilka utbildnings- eller coachningsbehov företagen har på vägen mot att till exempel uppnå sina koldioxidneutralitetsmål, säger Piia Santti, projektledare för Next Level.

Kimitoöns kommun genomför projektet i Åbolandsområdet i samarbete med Pargas stad. Projektet genomförs även i samarbete med Ukipolis, Åbo yrkeshögskola och Yritysalo i hela Egentliga Finland. Projektet koordineras av Ukipolis medan var och en av de ovan nämnda parterna driver projektet i sitt eget område. Utbildning, coachning, workshoppar och företagsbesök som erbjuder nätverksmöjligheter och ömsesidig inlärning ordnas runt om i regionen, och deltagande i evenemangen är helt kostnadsfritt för företag.

– För Åbolands del är det centrala temat i projektet logistik. I skärgården gör långa resor och utmanande förbindelser att logistikens andel av regionens utsläpp är stor och klimatpåverkan betydande. I projektet är vårt syfte därför att hitta lösningar för hur utsläppen skulle kunna minskas genom effektivisering av logistiken och samarbete mellan företagen. Den centrala åtgärden i projektet för Åbolands del blir därför ett experiment: koldioxidsnåla transportkedjor och logistiklösningar i skärgården, förklarar Santti.

Projekttid: fram till 28.2.2025
Projektet delfinansieras av EU:s ERUF-fond

Mer information om projektet får du genom att kontakta Piia Santti. Du får också väldigt gärna dela med dig av idéer relaterade till projektets teman redan i detta tidiga skede. Projektets konkreta verksamheter kommer att utföras mot slutet av år 2023 och under år 2024. I september dt här året kommer projektet att arrangera de första informationstillfällena för företag och mer information om dem kommer att ges i mer detalj i augusti.

Ta kontakt