Gå till innehållet

Pop up-park med odlingslådor och ängsmattor på Kimito torg ska främja biodiversiteten

I enlighet med Kimitoöns kommuns miljöprogram 2022-2030, ska kommunen arbeta för att bevara en rik och varierad natur och för att värna om biodiversiteten. Därtill ska kommunen aktivt arbeta för att förbättra naturens mångfald, men i stadsmiljö behöver naturen en hjälpande hand.

– Vi kommer att anlägga små öar av biologisk mångfald i form av växtbäddar invid Villa Lande i Kimito centrum, för att på det viset skapa nya livsmiljöer för insekter, men samtidigt också öka trivseln för invånarna. Upphöjda växtbäddar är flexibla och flyttbara och kan därför vara en permanent eller tillfällig lösning, förklarar kommunens trädgårdsmästare Amanda Rosenblad.

Anläggning och skötsel

Odlingslådorna placeras på ett solexponerat läge nära den befintliga träbänken på torget. Lådornas slutliga platser bestäms enligt terrängförhållanden så att de också passar in i närmiljön. Odlingslådorna är byggda av återanvända EUR-lastpallar och pallkragar. I botten av pallkragen läggs en markduk som förhindrar att ogräs växer in underifrån och att växtunderlaget inte rinner ut, men som ändå släpper igenom vatten.

Ängs- och örtmattan innehåller till största delen inhemska pollinatörvänliga perenner, till exempel ängsnejlika Dianthus deltoides, röllika Achillea millefolium, färgkulla Anthemis tinctoria och kungsmynta Origanum vulgare. Genom att välja en färdig matta med väl utvalda växter, blir skötselkraven mindre och man kan se resultat redan samma växtsäsong. 

Bevattning under de första dagarna sker enligt följande:

Molnfri varm dag2-3 gånger per dag
Varmt, men mulet1-2 gånger per dag
Svalt och mulet0-1 gång per dag

– I ängsplanteringar får växtligheten leva sina egna liv, och skötseln består till stora delar av att observera och leda växterna med ett avslappnat grepp. Ledstjärnan i parken är kontrollerad vildvuxenhet, eller finskans bättre beskrivande ”hallittu hoitamattomuus”, säger Rosenblad.

Mellan juli och september slås växtligheten, som sedan får ligga kvar i en vecka innan den avlägsnas. Under tiden hinner blommorna fröa av sig. Avlägsnandet av slåttermassan görs för att jorden ska utarmas på näring och ängsblommorna får bättre förutsättningar.

Förflyttning av odlingslådorna sker med hjälp av traktor. Lådorna kan stå kvar under vinterhalvåret, om den snömassa som plogas bort placeras någon annanstans. Det har även minskats på klippningen av gräset runt torget, samt byggts en liten benjeshäck av grenar, kvistar och ris.