Gå till innehållet

Årets Ambassadör: Jaakko Virtanen

Årets Axelpriser delades ut fredagen den 7 juli på Baltic Jazz. Artikeln har producerats av Swe-viestintä i Åbo.

Motivering: Jaakko Virtanen har varit aktivt involverad i talkoarbetet på Eknäs naturstig. Eknäs naturstig är ett utmärkt besöksmål för natur- och miljöturism som Virtanen och övriga talkorbetare har skapat tillsammans. Naturstigen är ett fint komplement till öns övriga besöksmål, och den har satt både öbor och besökare i rörelse.

Årets Ambassadör Jaakko Virtanen har möjliggjort byggandet av Eknäs naturstig i egenskap av markägare. Arbetet utfördes av Degerdalnejdens byaförening med hjälp av EU-finansiering. Naturstigen har fått mycket beröm och uppskattning även utanför ön och har ökat öns synlighet i medier. Bland annat har Luonto Plus-teamet vid Turun Sanomat besökt platsen, se teamets reportage här (på finska): https://www.ts.fi/uutiset/5764107(gå till extern sida)

Ett 12 meter högt utsiktstorn och trappor uppför klipporna har byggts av frivilliga i anslutning till naturstigen. Helheten kompletteras av ett vindskydd som Virtanen byggde tidigare.
Virtanen säger att projektet tog ett par år att genomföra och att naturstigen byggdes av fyra personer och utsiktstornet av cirka tio. Merparten av naturstigen ligger på Virtanens mark. Tornet invigdes i fjol.

Hemort och titel:

Kimito, pensionär.

Hur känns det att utses till Årets Ambassadör?

Priset kom som en stor överraskning för mig.

Vad inspirerade dig att påbörja Ekniemen huippu?

Jag ville ge människor möjlighet att motionera och njuta av den fina utsikten.

Hur fick idén sin början?

Vi rörde oss själva i området, och sedan byggde vi ett vindskydd där. När tornet skulle byggas bad vi byalaget om hjälp.

Vad har varit det bästa med Ekniemen huippu?

Det bästa med projektet har varit att se hur idén blir till verklighet. Att platsen blev så omtyckt var också en positiv överraskning.