Gå till innehållet

Har du distansjobbat i Åbolands skärgård eller är du intresserad av det? Svara på SkäriHUB-projektets enkät!

Genom att svara på enkäten ger du värdefull information till stöd för planeringen av framtidens så kallade hubmiljöer.

”Hub” är en gemensam, delad distansarbetsplats där en företagare eller en distansarbetare kan boka arbetslokaler i en hub antingen för tillfällig eller permanent användning beroende på vilka tjänster som finns i huben.

Målet är att utreda vilket behov det finns för hubbar i skärgården och vilka lokala lösningar och tjänster som lockar att arbeta i en hub. Denna information utnyttjas vid planeringen av framtidens SkäriHUB-koncept.

Pilotprojektet SkäriHUB har erbjudit arbetslokaler i Pargas, Nagu och Korpo och ett fortsatt mål är att ta fram kriterier för SkäriHUB som lämpar sig för skärgårdsmiljön. Projektet administreras av Åbo yrkeshögskola i samarbete med Pargas stad.

Svara på enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/68440DDC9BCC4829(gå till extern sida)

Läs mer om projektet (på finska): https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/skarihub-yhteisollisyytta-osaamista-ja-hyvinvointi/(gå till extern sida)