Gå till innehållet
Flygbild av Dalsbruk.

Kimitoöns kommun tar över FPA:s servicepunkt i Dalsbruk

Verksamheten vid Folkpensionsanstaltens servicepunkt i Dalsbruk (Kolabacksvägen 2) övergår i slutet av september från Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) till Kimitoöns kommun.

Rådgivningspunkten har sista gången öppet i Varhas regi onsdagen den 27 september kl. 9-13. Servicepunkten har efter det ett uppehåll och öppnar igen senare under hösten.

Vi informerar närmare om servicepunktens öppethållning senare!