Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 11 december

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade måndagen den 11 december om bland annat följande ärenden:

Godkännande att detaljplanen för seniorboendet i Dalsbruk:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner detaljplanen för seniorboendet i Dalsbruk.

Uppdatering av förvaltningsstadgan:
Fullmäktige gjorde i november ett beslut om en ny organisationsmodell. För att ta i bruk den nya modellen ändras förvaltningsstadgan och den planeras träda i kraft 1.1.2024.

Flytt av tjänsteinnehavare till annan tjänst på grund av organisationsförändring, välfärdschef:
Fullmäktige beslutade i november om en organisationsförändring där en välfärdsavdelning bildas. Förutsatt att fullmäktige godkänner den uppdaterade förvaltningsstadgan, beslutade kommunstyrelsen att nuvarande fritidschef Bo-Eric Ahlgren flyttas till den nya tjänsten som välfärdschef från 1.1.2024, i enlighet med lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden § 24. Tjänsteförhållandet gäller tills vidare.

Övergångslösning för ukrainska flyktingars boendekostnader efter kommunmodellens upphörande:
Den så kallade kommunmodellen, introducerad av Migrationsverket i samband med att ukrainska flyktingar anlände till Finland, upphör att gälla 31.12.2023. Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på måndagens möte att ersätta boendekostnaderna även i januari och februari 2024 för de ukrainska flyktingar som redan befinner sig på Kimitoön och är bosatta i av kommunen ordnat boende, och vilka inte per 31.12.2023 uppnår ett års vistelse och därmed inte kommunplats. 

Mötesprotokollet kan läsas senare här:

Föredragningslistor och protokoll (öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)