Gå till innehållet

Kommunfullmäktiges beslut 18.12.2023

Kimitoöns kommunfullmäktige beslutade måndagen den 18 december om bland annat följande ärenden:

Ändrad budget 2023, driftsekonomi och investeringar
Kommunfullmäktige godkände förslaget till den ändrade budgeten för år 2023.

Uppdatering av förvaltningsstadgan
Fullmäktige gjorde i november ett beslut om en ny organisationsmodell. För att ta i bruk den nya modellen har förvaltningsstadgan ändrats och träder i kraft 1.1.2024. Under måndagens möte godkände fullmäktige den uppdaterade förändringsstadgan.

Detaljplan för seniorboende, Dalsbruk, godkännande av planen
Under måndagens möte godkände kommunfullmäktige enhälligt detaljplanen för kvarteret där seniorhuset i Dalsbruk ska byggas. Kommunens beslutsprocess är nu på slutrakan. En besvärstid om 30 dagar återstår efter att fullmäktiges mötesprotokoll har publicerats.

Seniorhusprojektet har genom ett färskt delbeslut från ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) beviljats statlig finansiering för totalt 6,5 miljoner euro. Ifall ingen överklagar fullmäktiges beslut gällande detaljplanen kan byggarbetet påbörjas redan under försommaren.

Frågor och svar om det kommande seniorboendet i Dalsbruk:

Var byggs seniorhuset?
Det kommande seniorboendet är planerat att byggas på tomten där Dalsbruks hälsovårdscentral tidigare stod.

Hur många bostäder handlar det om?
Enligt ARA:s senaste finansieringsbeslut byggs ett seniorhus som innefattar 32 bostäder. I detaljplanen har på den f.d. hälsovårdscentraltomten också anvisats kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsutrymmen samt park-, skyddsgrön- och gatuområden. I det här skedet finns enbart planer för förverkligande av seniorhuset.

Vem bygger seniorhuset?
Projektets byggherre är Yrjö och Hanna-stiftelsen. Stiftelsens fastighetsbolag kommer att hyra fastigheten till Kimitoöns kommun för tjugo år. Kommunen i sin tur hyr ut bostäderna till seniorer.

Vad händer till näst?
Kommunen och stiftelsen kommer att avvakta tills besvärstiden löpt ut. Om detaljplanen vinner laga kraft kan den detaljerade byggnadsplaneringen starta. Stiftelsen svarar för planeringen i samråd med ARA och kommunen.

Kommunen kommer att bjuda in öns pensionärsföreningar för att medverka i planeringen av husets gemenskapsfunktioner. 

———————————–

Mötesprotokollet kan läsas senare här:

Föredragningslistor och protokoll(gå till extern sida)