Gå till innehållet

Nulägesanalys över campingområden ska ge nytt lyft åt besöksnäringen

Campingturismen påverkas av megatrender som är en del av den föränderliga verksamhetsmiljön för turism. Campingturismen formas särskilt av nya intressen och sätt att resa – många söker idag nya upplevelser genom camping och olika köpbara resetjänster. Allt oftare är aktiviteterna kopplade till någon hobby, så som fiske, terrängcykling eller hundaktiviteter. För att bättre kunna tillgodose besökarnas och näringslivets behov ska Kimitoöns kommun göra en utredning över campingturismens nuläge i kommunen.

Kimitoöns kommun vill undersöka möjligheterna att utveckla campingturismen och planera campingkoncept med olika funktioner och tjänster. Därtill vill kommunen bedöma konceptens affärsverksamhet och lönsamhet samt engagera områdets aktörer i genomförandet.

− Med en bättre helhetsbild kan kommunen arbeta för ett lyft för hela besöksnäringen. Vi vill gärna berätta om vad vi gör, och utredningens information kommer att vara tillgänglig och till nytta för näringslivet och företagarna, säger Kimitoöns näringslivschef Erik Lund

I utredningen över Kimitoön läggs särskilt fokus på tre områden med olika behov: Eknäs, där kommunen äger en semesterby, Dalsbruk, som är i behov av mera kapacitet samt Ölmos, där det redan nu sker tältning trots att det inte är tillåtet.

Med camping avser man i utredningen i främsta hand caravancamping, men avsikten är att även inkludera olika koncept och andra övernattningsformer så som tältning.

Genom camping får orten nya besökare, som använder lokala tjänster.

− I en undersökning över campingturismens inkomst- och sysselsättningseffekter i Finland framgår det att campingturismen omsatte 235 miljoner euro år 2022. En campingbesökare spenderar i genomsnitt 107 euro per dag, berättar turism- och destinationsutvecklare Stella Törnroth.

För den kommande utredningen i Kimitoön samlar man in information med hjälp av enkäter samt trafik- och mobilitetsdata som bidrar med information om människoströmmar på kommunens område. För att få en så omfattande översikt som möjligt ordnar kommunen också en diskussionsträff för att höra olika företagares synpunkter. 

Campingutredningen görs i samarbete med en konsultbyrå. Arbetet med utredningen sparkar i gång i januari och planeras vara slutfört inom mars. 

Mer information: 

Erik Lund, näringslivschef
Tfn 050 583 6541
erik.lund@kimitoon.fi

Oscar Lindblad, teknisk chef
Tfn 040 624 8405
oscar.lindblad@kimitoon.fi