Gå till innehållet

Farled stängd för sjötrafik under vintersäsongen: farleden Idskär-Dalsbruk mellan Idskärskubb och Dalsbruksleden (8,0 m)

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Idskärskubb och Dalsbruksleden (8,0 m) i farleden Idskär–Dalsbruk under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 10.1.2024 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte förbindelsefartyg, som kan fortsätta trafikeringen så länge isförhållandena tillåter. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker och inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Farleder som är stängda under vintersäsongen finns till påseende på Traficoms webbplats:
 https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/farleder-som-ar-stangda-sjotrafik-under-vintersasongen(gå till extern sida)