Gå till innehållet

Deltagande budgetering bjuder invånarna till att påverka sin närmiljö


Snart är det igen dags för deltagande budgetering, vilket innebär att fastbosatta kommuninvånare kan påverka sin närmiljö genom att lämna in olika projektförslag. Budgeten för ett projekt ska vara mellan 500 och 10 000 euro. Den totala budgeten för årets deltagande budgetering är 30 000 euro.

Av alla inlämnade idéer väljs femton förslag som kommunens invånare demokratiskt kan rösta på. I fjol förverkligades fem projekt på olika håll i Kimitoön.

Förslagen lämnas in under tiden 1–29.2.2024 via en e-blankett på webben. Blanketten, som öppnas 1 februari, kan också ifyllas på en kunddator i kommunens bibliotek.

Röstningstiden är 18−31.3.2024, varefter förslagen 18.4.2024 går till kommunstyrelsen.


Idéverkstäder ger skjuts åt planerandet

Kommunen ordnar tre idéverkstäder, som ger invånare möjligheten att gnugga sina geniknölar tillsammans med andra invånare och kommunens representanter.


Idéverkstäder ordnas enligt följande:


Kimitoöns kommuns välfärdschef Bo-Eric Ahlgren ser fram emot att ta del av invånarnas idéer:

− Deltagande budgetering är på alla sätt roligt och det är trevligt att samarbeta med kommuninvånarna. Genom deltagande budgeteringen i fjol förnyades lekparken i Dragsfjärd, medan det till Västanfjärd kom ett utsiktstorn och till Hitis-Rosala skolgård en miniarena. Man anlade blomsterängar och planterade blommor i rondellen i Kimito. Vi väntar med spänning på vilka idéer invånarna vill förverkliga i år!

Projektförslag som inte förverkligas inom ramen för deltagande budgetering har möjlighet att senare förverkligas med hjälp av annan finansiering.


Mer information:

Bo-Eric Ahlgren, välfärdschef
bo-eric.ahlgren@kimitoon.fi
Tfn 050 564 1193

Information om deltagande budgetering på kommunens webbplats:
www.kimitoon.fi/forvaltning-och-politik/medborgarbudget/