Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 22 januari

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte måndagen den 22 januari om bland annat följande ärenden:

Nytt delaktighetsprogram
Kommunen har tidigare utarbetat ett delaktighetsprogram som konkretiserar åtgärder för att främja kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delaktighetsprogrammet och föreslår att även fullmäktige godkänner programmet.


Kimitoöns Vatten, anhållan om finansiering
Kimitoöns Vattens anhållan om finansiering godkändes enligt förslag.


Kompletteringsval, konsernbolag
Bostadsbolagen Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy och Dalsbostäder Oy Ab har
fusionerats från 1.1.2024. I kommunens budget finns en målsättning inskriven att en ny styrelse
ska väljas efter fusionen. Till styrelsen för det förnyade Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy valdes Johan Fredriksson, Riitta Lappalainen och Madelene Häggman.


Verkställighetsdirektiv för budget 2024
Kommunstyrelsen godkände verkställighetsdirektivet för budgeten 2024 och beslutade att organen senast per 29.2.2024 ska godkänna dispositionsplanerna och besluta om respektive avdelnings fakturamottagare och -godkännare.


Mötesprotokollet hittar du senare här:

Mötesprotokoll(gå till extern sida)