Gå till innehållet

Utredningen om grundläggande utbildningen, vecka 8

Utredningen om grundläggande utbildningen framskrider trots vinterlovet. Denna vecka har man diskuterat elevupptagningsområden, som bestämmer vilken skola som definieras som elevens närskola enligt hemadress. Närskolan är den skola som kommunen enligt lagen om grundläggande utbildningen är skyldig att ordna skolskjuts till ifall elevens skolväg är längre än fem kilometer. Kommunens egna skolskjutsprinciper kompletterar lagstiftningen. Eleven kan också söka till en annan skola än närskolan, men då är vårdnadshavaren skyldig att själv ordna skolskjutsarna.

Den här veckan samlades arbetsgruppen för analysering av barnkonsekvenser för första gången. Arbetsgruppen består av välfärdschef Bosse Ahlgren, bildningschef Marjaana Hoikkala och teknisk chef Oscar Lindblad. Gruppens arbete är en del av verkställandet av verksamhetsplanen för kommunens UNICEFs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun. Arbetsgruppen funderade på utvärderingen av förhandseffekter samt förverkligandet av ett delaktighetsmöte för barn och unga som en del av barnkonsekvensbedömningen. Barnkonsekvensbedömning är ett verktyg som används för att ta reda på hur olika beslut inverkar på kommunens barns rättigheter, välbefinnande, utveckling och vardag.

Barns och ungas åsikter har de senaste åren kartlagts som en del av Barnvänlig kommun-modellens nulägesanalys, samt flera andra enkäter som har berört läsårets arbetstider, ordnandet av höststart eller vad barn och unga tycker att är det viktigaste i skolan. Barns och ungas åsikter kommer att kartläggas också efter att utredningen är klar, innan sammanställningen av utvecklingsplanen för grundläggande utbildningen.