Gå till innehållet

Utredningen av den grundläggande utbildningen, vecka 9

Uppföljningsgruppens andra möte hölls tisdagen 27.2. På mötet presenterade Vertikal Ab:s representant sina observationer och tankar kring Kimitoöns skolor och olika framtida alternativ. Beslutsfattare hade också möjlighet att ställa frågor och dela sina synpunkter med utredarna. Utredningens bakgrundsundersökningar visar att under de senaste 25 åren har antalet barn i åldern 0-6 i kommunen halverats. Inflyttningen har inte haft en märkvärdig inverkan på elevmängderna i kommunen skolor. Utredaren bedömde den genomsnittliga nettoinflyttningen till cirka 1,5 barn per åldersgrupp.

Vid årsskiftet hade vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät som gällde småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen. I enkäten uppmanades man att till exempel rangordna olika skolrelaterade frågor efter betydelse. Vårdnadshavare i grundläggande utbildningen tyckte att det viktigaste i skolan är kvaliteten av utbildningen (18 % av poängen). Som viktiga saker lyftes också behörig personal (15 %), elevernas sociala relationer (13 %), stöd i lärandet (13 %) och storleken på undervisningsgrupperna (12 %). Som mindre viktiga saker framkom skicket på skolbyggnaderna (9 %), avståndet mellan hemmet och skolan (8 %), kommunens ekonomi (6 %) och byarnas livskraft (5 %).

Under den kommande veckan ska skolbyggnaderna ses över tillsammans med tekniska avdelningen. Utredningen blir klar till 12 mars, varefter den presenteras först för skolornas personal, och samma kväll också för fullmäktige, bildningsnämnden, finska och svenska skolsektionerna samt ungdomsfullmäktige. För medier arrangeras en presskonferens den 13 mars. Efter detta har alla kommuninvånare möjlighet att delta i informations- och diskussionsmöten samt svara på en webbenkät. Utredningen publiceras i sin helhet på kommunens webbplats 13 mars 2024.