Gå till innehållet

Vi söker nomineringar till årets Axelpristagare

Privatpersoner och föreningar har möjlighet att ge förslag på pristagare t.o.m. den 24.3.2024.

ÅRETS KULTURPRIS

Årets kulturpris kan beviljas en person, grupp eller förening för förtjänstfullt arbete för Kimitoöns kulturliv.

ÅRETS UNGA KULTURPRIS

Årets unga kulturpris kan beviljas en person mellan 15 och 29 år som på ett inspirerande sätt engagerat sig i Kimitoöns kulturliv och/eller gjort framsteg inom sin egen konstgren.

Närmare uppgifter om kulturprisen ges av kultursekreterare Hanna Ödling-Rinne, tfn 040 751 9836.

ÅRETS IDROTTSBRAGD

Årets idrottsbragd kan beviljas en person för exceptionell prestation eller framgång inom idrott.

Årets Ungdomsidrottare, Årets Idrottsinspiratör, övriga framgångsrika idrottare samt Årets Föreningsaktiv (ej idrottsföreningar)

Kultur- och Fritidsnämnden premierar idrottare samt idrottsledare som varit framgångsrika under året. Med premieringen vill kommunen främja och stimulera idrottsledares insatser samt idrottsaktivitet i Kimitoöns kommun.

Närmare uppgifter om idrottsprisen fås av välfärdschef Bosse Ahlgren, tfn 050 564 1193.