Gå till innehållet

Kommunfullmäktiges beslut 11 mars

Kimitoöns kommunfullmäktige beslutade måndagen den 11 mars om bland annat följande ärenden:


Utvärdering av välfärdsberättelsen
Kommunens välfärdsberättelse är ett verktyg för planeringen, uppföljningen, utvärderingen och rapporteringen av välfärdspolitiken. Berättelsen beskriver kommuninvånarnas hälsa och välfärd, samt ändringar och utvecklingsbehov av faktorer som påverkar den.

Fullmäktige antecknade välfärdsberättelsens mellanrapport för åren 2022–2023 för kännedom.


Utvärdering av kommunstrategin
Kommunstrategin styr kommunens verksamhet, prioriteringar och ekonomiplanering. I budgeten omvandlas strategin till konkreta årliga mål och åtgärder, vilka utvärderas i bokslut.

Fullmäktige antecknade kommunstyrelsens utvärdering av strategin för kännedom.


Nytt delaktighetsprogram
Syftet med Kimitoöns kommuns delaktighetsprogram är att det ska ligga som grund för utvecklingen av kommunens delaktighetsarbete. I programmet dryftas delaktighet som ett sätt att stärka gemenskapen i Kimitoön både ur kommuninvånarnas och kommunorganisationens synvinkel.

Fullmäktige godkände det nya delaktighetsprogrammet.


Mötesprotokollet kan senare läsas här:

https://kimitoon.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)