Gå till innehållet

Trots gott bokslut förbereder sig kommunen inför framtiden

År 2023 blev åter ett starkt ekonomiskt år för Kimitoön. Bokslutet visar ett överskott på 3,18 miljoner euro, ett resultat nästan enligt den ursprungliga budgeten.

– Det är yttre faktorer, så som skatteeftersläpningselement och vårdreformens inverkan på
statsandelssystemet, som gör att bokslutet är så här positivt. Det gäller ändå att hålla i minnet att det goda
resultatet inte ger några garantier för den framtida ekonomin, konstaterar ekonomi- och personalchef
Daniela Sundberg.

Kommunerna står inför ekonomiska utmaningar som kräver tidig anpassning. Kimitoön har genererat ett
imponerande överskott på nästan 10 miljoner euro de senaste fyra åren och har nu ett ackumulerat
överskott på nästan 22 miljoner euro. Det ackumulerade överskottet är sammanräknade resultat från
tidigare år och kan användas till att täcka kommande underskott.

– Trots förändringar i den kommunala verkligheten ska vi fortsätta satsa på framtidsfrågor genom att
utveckla boendemöjligheter, satsa på tjänster för invånarnas välmående och främja företagsamhet, turism
och deltidsboende. Det här är kommunens nya vardag efter att social- och hälsovården övergick till
välfärdsområdet, säger kommundirektör Erika Strandberg.


Fokus på utveckling, klimatfrågor och 700-årsjubileet


Som enstaka positiva lyft från det gångna året noteras att kommunen med hjälp av extern finansiering
kunnat anställa en tidsbunden klimatkoordinator för att stärka kommunens kunnande inom klimatfrågor, att
utvecklingen av Dalsbruks hamn har fortsatt och att den så kallade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
har fortsatt med stort antal deltagande barn och unga.

— Vi ska våga se fram emot tuffare år med framtidstro. I Dalsbruk närmar vi oss ett nytt seniorboende och
planerar för ett kommande bostadsområde i Sabbelsberg. Samtidigt riktar vi blicken till år 2025 då Kimitoön
firar 700 år med fokus på kultur, konst, miljö, skärgård och det lokala livet, tillägger Strandberg.


Nyckeltal 2023:

Årsbidrag 6,29 milj. euro
Verksamhetsbidrag (intäkter – kostnader) 17,61 milj. euro
Skatteinkomster 14,15 milj. euro
Statsandelar 9,89 milj. euro
Skuldbörda 9,51 milj. euro
Lån per invånare 1 473 euro


Mer information:

Erika Strandberg, kommundirektör
erika.strandberg@kimitoon.fi
Tfn 050 571 5291

Daniela Sundberg, ekonomi- och personalchef
daniela.sundberg@kimitoon.fi
Tfn 050 520 8240