Gå till innehållet

Pilträd i dåligt skick fälls i Dalsbruk i april

De gamla pilträden mellan grillen och strandhotellet i Dalsbruk är i dåligt skick. För att förhindra skador, fäller kommunen tio pilträd i april. Ny pilar planteras intill samma ställe i maj.

En trädbesiktning inklusive provborrning av huvudstammarna utfördes av Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret rf den 25 januari. Av de tolv pilträden lider flera av svampsjukdomar eller röta och träden har håligheter. Även barken faller av på flera av träden, och många har döda ändor på förgreningarna.

Svampsjukdomar och håligheter försämrar ett träds hållfastighet. Eftersom flera av pilträden har stora och tunga förgreningar som hänger åt sidan, finns en risk att grenar brister och faller av, alternativt att trädet klyvs itu.

För att förhindra eventuella person- eller egendomsskador kommer kommunen att fälla tio av de tolv pilträden i april. Stubbarna kommer att fräsas/avlägsnas, och i maj planteras tio nya pilträd intill samma område, en bit högre upp i stället för den nuvarande sluttningen.

Material från de fällda träden planeras att tas tillvara och användas till kommunens risstaket i Dalsbruk. Risstaket gynnar den biologiska mångfalden genom att erbjuda skydd och föda för insekter, fåglar och andra smådjur.

Mer information:
Oscar Lindblad, teknisk chef
oscar.lindblad@kimitoon.fi
Tfn 040 624 8405