Gå till innehållet

Utredningen av den grundläggande utbildningen, vecka 17

Förra veckan ordnades en aftonskola för kommunens beslutsfattare om utredningen av den grundläggande utbildningen. Beslutsfattarna fick ta del av sammanställt material från de fyra informations- och diskussionsmötena som ordnades på olika håll i mars. Man presenterade också utlåtanden från skolor och föräldraföreningar, resultat från invånarenkäten och den förhandsbedömning av effekter som kommunen har gjort.

Vad händer till näst?

Ungdomsfullmäktige har nyligen gett sitt utlåtande, och onsdagen 24 april ger skärgårdsnämnden sitt. De svenska och finska skolsektionerna har möten 2 maj, varefter de ger sina utlåtanden.

Den 3 maj träffas rektorerna för att diskutera den kommande utvecklingsplanen för den grundläggande utbildningen.

Under nästa aftonskola den 6 maj behandlas bildningschefens förslag till utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen.

Den 14 maj gör bildningsnämnden sitt förslag till utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen.

27 maj behandlar kommunstyrelsen förslaget. Förslaget ges vidare till fullmäktige, som enligt planen ska göra beslut om utvecklingsplanen för den grundläggande utbildningen på sitt möte 10 juni.

Du kan nu bekanta dig med utlåtanden, enkätresultat och förhandsbedömningen av effekter på webben:


www.kimitoon.fi/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/utredning-om-grundlaggande-utbildningen/