Gå till innehållet

Kimitoöns kommun tar i bruk Klimatvakten för att följa upp och synliggöra sitt klimat- och miljöarbete

Pressmeddelande
25.4.2024

Kimitoöns kommuns satsning på klimat- och miljöarbete tar ett nytt steg då kommunen tar i bruk den webbaserade plattformen Klimatvakten. Med hjälp av plattformen följer man upp och synliggör det genomgripande miljöarbete som görs i kommunen. Klimatvakten erbjuder information för kommunens tjänstemän, beslutsfattare och media. Plattformen tjänar också kommuninvånare och allmänheten.

Satsningen på Klimatvakten fick sin början genom projektet Från bord till gjord – Klimatarbetet i Kimitoöns kommun, som år 2023 beviljades finansiering via miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar och möjliggjorde anställningen av klimatkoordinator Catrin Ilmoni. Kommunens målmedvetna klimatarbete blir nu mer konkret och synligt i och med lanseringen av Klimatvakten:

− Klimatvakten är ingen statisk webbsida, utan innehållet uppdateras kontinuerligt. Kommunens miljöprogram 2022−2030 är insatt i Klimatvakten i form av olika åtgärder som man sedan följer upp. Man kan se i vilket arbetsskede en viss åtgärd är, och vem som är kontaktperson för den. Kommunen har ett ambitiöst miljö- och klimatprogram och Klimatvakten är ett ypperligt verktyg som hjälper oss att åskådliggöra det vi gör, säger Ilmoni.

Kommundirektör Erika Strandberg glädjer sig över möjligheten att göra miljö- och klimatarbetet mer greppbart:

− Klimatvakten inbjuder till delaktighet och öppenhet. Vi vill vara en seriös aktör i klimatfrågor och beviljades nyligen status som pilotområde inom regeringens Skärgårdshavsprogram. Pilotstatusen ska leda till konkreta åtgärder för ett renare Skärgårdshav.

Bekanta dig med Klimatvakten:
https://klimatvakten.kimitoon.fi(gå till extern sida)

Läs mer om kommunens miljö- och klimatarbete:
www.kimitoon.fi/boende-och-miljo/miljo/miljo-och-klimatarbete/


Mer information:
Catrin Ilmoni
Klimatkoordinator
Tfn 040 185 8924
catrin.ilmoni@kimitoon.fi

Erika Strandberg
Kommundirektör
Tfn 050 571 5291
erika.strandberg@kimitoon.fi