Gå till innehållet

Kommuninvånarnas inställning till sina hemkommuner utreds med omfattande enkät

Inom den närmaste veckan får 450 invånare i Kimitoöns kommun per post ett formulär med frågor om deras uppfattning om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande.

Invånarundersökningen är sammanställd av Kommunförbundet(gå till extern sida), som skickar ut enkäten till 32 900 medborgare runtom i landet. Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Omfattande enkät

Enligt Kommunförbundet är enkäten bland de mest omfattande utredningarna som har gjorts om kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har sedan 1990-talet regelbundet genomfört motsvarande invånarenkäter, varav den senaste genomfördes våren 2020.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2024.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 35,4, säger Pekola-Sjöblom i Kommunförbundets pressmeddelande.

46 kommuner med

Enkäten skickas till sammanlagt 32 900 vuxna invånare med hjälp av ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 200 personer. De kommunspecifika urvalen bestäms i huvudsak enligt kommunstorlek.

I invånarenkäten 2024 ingår 46 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland, som tillsammans utgör ett representativt urval av landets kommuner. Enkäten omfattar Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Esbo, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Ilomants, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Keuru, Kides, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Nivala, Nådendal, Oulainen, Parkano, Petäjävesi, Pielavesi, Pudasjärvi, Puolanka, Raseborg, Rautalampi, Reso, Salo, S:t Michel, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Toholampi, Torneå, Vanda, Vasa, Vederlax, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.


Mer information och kontaktuppgifter
hittar du på Kommunförbundets webbplats:
https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2024/kommuninvanarnas-installning-till-kommunerna-utreds-med-omfattande-enkat(gå till extern sida)